• footer_bg-(8)

Význam konstrukce formy pro tlakové lití.

Význam konstrukce formy pro tlakové lití.

Tlakové lití je technika pro hromadnou výrobu kovových výrobků a součástí. Návrh formy je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu, protože tvar a vlastnosti formy přímo ovlivní konečný produkt. Postup tlakového lití tlačí roztavený kov do forem pomocí vysokého tlaku a pro dosažení tohoto úkolu vyžaduje formu s přesnými specifikacemi.

Význam designu forem

Design formy ovlivňuje tvar, konfiguraci, kvalitu a jednotnost produktu vytvořeného postupem tlakového lití. Nesprávné specifikace mohou mít za následek korozi nástroje nebo materiálu a také horší kvalitu produktu, zatímco efektivní design může zlepšit efektivitu a dobu výroby.

Faktory přispívající ke kvalitnímu návrhu formy Při rozhodování o vhodných specifikacích pro projekt je třeba vzít v úvahu řadu faktorů návrhu formy. Některé z těchto faktorů zahrnují:

• Průvan
• Filety
• Dělicí čáry
• Šéfové
• Žebra
• Otvory a okna
• Symboly
• Tloušťka stěny

Návrh

Tah je míra, do které může být jádro formy zúženo. K hladkému vysunutí odlitku z formy je zapotřebí přesný tah, ale protože tah není konstantní a mění se v závislosti na úhlu stěny, vlastnosti jako typ použité roztavené slitiny, tvar stěny a hloubka formy může ovlivnit proces. Geometrie formy může také ovlivnit úkos. Obecně platí, že otvory bez závitu vyžadují zúžení kvůli riziku smrštění. Podobně se mohou smršťovat i vnitřní stěny, a proto vyžadují větší tažení než vnější stěny.

Filety

Zaoblení je konkávní spojení používané k vyhlazení šikmého povrchu. Ostré rohy mohou bránit procesu odlévání, takže mnoho forem má zaoblení, které vytváří zaoblené hrany a snižuje riziko výrobních chyb. S výjimkou dělicí čáry lze filety přidat téměř kamkoli do formy.

Dělící čára

Dělicí čára nebo dělicí plocha spojuje různé části formy dohromady. Pokud je dělicí čára umístěna nepřesně nebo se deformuje pracovním napětím, materiál může prosakovat mezerou mezi díly formy, což vede k nerovnoměrnému lisování a nadměrnému spojování.

Šéfové

Nástavce jsou tlakově lité knoflíky, které slouží jako montážní body nebo distanční sloupky v designu formy. Výrobci často přidávají do vnitřní struktury nálitku otvor, aby zajistili stejnoměrnou tloušťku stěny lisovaného výrobku. Kov má tendenci mít potíže s vyplňováním hlubokých nálitků, takže pro zmírnění tohoto problému může být nutné zaoblení a žebrování.

Žebra

Tlakově litá žebra lze použít ke zlepšení pevnosti materiálu u výrobků, které nemají tloušťku stěny požadovanou pro určité aplikace. Selektivní umístění žeber může snížit možnost praskání napětím a nestejnoměrné tloušťky. Je také prospěšný pro snížení hmotnosti produktu a zlepšení plnicí schopnosti.

Otvory a okna

Začlenění otvorů nebo okének do tlakově lité formy přímo ovlivňuje snadnost vyhození hotového výlisku a umožňuje vytváření značných průvanů. Další prvky, jako jsou přepady, přeskoky a křížové podavače, mohou být nezbytné, aby se zabránilo nechtěnému odlévání v otvorech nebo špatnému toku materiálu kolem otvorů.

Symboly

Výrobci často zahrnují názvy značek nebo loga produktů do designu forem tlakově litých produktů. I když symboly obvykle nekomplikují proces tlakového lití, jejich použití může ovlivnit výrobní náklady. Zejména vyvýšené logo nebo symbol vyžaduje dodatečný objem roztaveného kovu pro každý vyrobený díl. Naopak zapuštěný symbol vyžaduje méně surovin a může snížit náklady.


Čas odeslání: Červenec-08-2021
  • Předchozí:
  • Další: